Сдружение „Клъстер Възобновяеми енергийни източници“

Ул. Ул “Тодор Александров” № 23
Благоевград, Република Бугарија

Тел. + 359 (0) 73 539 498; +359 (0) 895 89 15 35
Факс: +359 (0) 73 539 498
e-mail: res_cluster@abv.bg
Веб адреса: www.res-cluster.org

Здружение Центар  за лековити билки и шумски плодови “Амброзија”

Пехчево 2326, Илинденска 18

Република Македониjа

Тел.: 00389 72 321 848
е-пошта: centar.ambrozija@gmail.com

 

 

Испратете ја вашата порака користејќи го формуларот подолу: