Въглеродният данък като стимул за по-бърза трансформация на енергия

Екологичните данъци са един от най-ефективните начини за борба с изменението на климата и мярка за стимулиране на нисковъглеродното развитие. В Северна Македония, най-големият източник на парникови газове е енергийният сектор, чрез топлоцентрали, които използват въглища. Това включва също транспортa и отоплението на изкопаеми горива като газ, вазелин или въглища. Както в чужбина, така и в страната, освен енергетиката, някои индустриални отрасли също са големи източници на въглероден диоксид, като се започне от големи промишлени предприятия, като циментови заводи и  селскостопански оранжерии, които също често използват изкопаемо гориво за отопление. Въвеждането на въглеродния данък ще доведе до отваряне на нови възможности за извършване на инвестиции във възобновяеми източници, които са много необходими, казва Елена Николовска от организацията Eko Svest. Става въпрос за осигуряване на финансови активи не само за възобновяеми източници, но и за иновации за прилагане на най-добрите практики и наличните технологии в посока на развитие на ниски въглеродни емисии.

“Въпреки че в Стратегията за енергийно развитие е посочена като възможност и е предвидена като мярка в Националния план за енергетика и климат, процесът по въвеждане на данък върху въглеродните емисии все още не е започнал. Това означава, че няма правна рамка, касаеща този инструмент и все още не се знае под каква форма той ще бъде въведен. Независимо от сценария, който ще изберем, мярката за данък върху въглеродните емисии е необходима за осигуряване на устойчив механизъм за финансиране на тази трансформация. Това е необходимо, за да се постигне целта, поставена от Енергийната общност и ЕС. Колкото по-бързо го въведем, толкова по-бързо ще преминем към постигането на тези цели “, казва Николовска.

Този данък е въведен в редица страни в Европа и по света, и се заплаща от производителите на продукти, които са свързани с емисиите на въглероден диоксид, но и от купувачите на тези продукти. Счита се, че най-развитите страни отделят около 40% от тези емисии, а през 2017 г. в Европейския съюз са събрани около 370 милиарда евро като данъци по екология.Резултатът от това е намаляване на емисиите на въглероден диоксид с 22% за периода между 1990 и 2017 г.

Министерството на околната среда заявява, че те все още анализират какво би означавало въвеждането на въглеродния данък за стационарните източници на емисиите и начините как ще се определят в страната.

„Данъкът върху въглеродните емисии се анализира от гледна точка на потенциала за намаляване на емисиите на парникови газове. Анализът ще покаже кога ще бъде въведен въглеродният данък и неговите суми, което от друга страна ще зависи до каква степен ще натовари производствените мощности в Северна Македония. Енергийната стратегия показа, ако височината на въглеродния данък е над 35 евро на тон, това ще означава затваряне или намаляване на интензивността на работа на ТЕЦ в Битоля. От друга страна, дори и без въвеждането на данъка върху въглеродните емисии, няма икономическо оправдание заводът в Осломей да продължи да работи “, заявиха от министерството.

Meta.MK

Прилагане на мерки за намаляване на емисиите на въглероден диоксид в региона

Българската икономика се движи добре. Основните ѝ двигатели са ниските заплати, относително добрата техническа грамотност и приличното състояние на световната и най-вече европейската икономика, с която България е тясно свързана. И трите фактора могат да се променят. Ако българските заплати продължат да се качват, образованието продължи да залинява, а европейската икономика се препъне, България може тежко да пострада. Износът ще спадне, икономиката ще зацикли, нова вълна способни хора ще напуснат страната, потайно финансирани популисти ще се втурнат с още по-голяма злост да бранят България от норвежкия нравствен упадък.

 

За да продължи България да се развива и дори за да оцелее като смислена европейска страна, тя има нужда от нов залог. Може ли това да бъде нисковъглеродната индустрия?

 

Първо, какво да разбираме
под нисковъглеродна индустрия?

 

Най-общо това са предприятия, които са по някакъв начин ангажирани с намаляване на емисиите от въглероден диоксид. Звучи екзотично и ограничено, но всъщност не е. Всяка инициатива, която намалява емисии на сектора си, измества или значително намалява фосилните горива или увелича енергийната ефективност на различни процеси, би могла да влезе тук. Дали става дума за изолационни материали, саниране на сгради, високоефективни прозорци, батерии, соларни или вятърни енергийни инсталации, термопомпи, рециклиране, електрификация и много други продукти и услуги, всичко това влиза в категорията нисковъглеродна индустрия.

 

Причината да слагаме всички тези многообразни неща в един кюп е проста – въглеродните емисии имат цена, а въглеродните квоти уверено придобиват качествата на глобална валута. Тази цена може да е изкуствено наложена и на мнозина може да им се струва измислена, макар този дебат да е дебат за това дали СО2 над определена концентрация се смята за вреден газ, но така или иначе цената я има, въглеродният пазар е тук и няма никакви признаци да се оттегля. Не само че няма, но и се разраства глобално. Европа оперира най-големия пазар на въглеродни емисии, стартирал още през 2005, но това далеч не е единственият случай. Съединените щати, Канада, Япония, Нова Зеландия и ред други страни имат въглеродни пазари. Китай, чиито СО2 емисии са по-големи от Европейския съюз и САЩ, взети заедно, в най-скоро време ще стартира своя схема за търговия.

 

Не искам да споря дали човек може или не може да контролира климата, важното е, че намаляването на емисиите е както многомилиарден бизнес, така и ключов критерий за оценяване на индустриални процеси. То се превърна в двигател на нови грандиозни индустрии. Най-широко обсъжданите днес са вероятно електрификацията на транспорта (донякъде благодарение на PR гения на Илън Мъск) и соларната и вятърната енергетика, но списъкът е много по-дълъг. Технологиите за намаляване на въглеродните емисии са индустриална тенденция и ако я изпуснем, икономиката ни ще пострада тежко, а в най-добрия случай ще подминем огромни възможности за растеж и модернизация.

 

Независимо от риториката на Доналд Тръмп днес САЩ и Китай са се вкопчили в битка за надмощие в нисковъглеродните индустрии. (Един от проектите на Китай например е глобалната електропреносна мрежа.) Това е битка, в която също се състезават Япония и западната част на Европейския съюз, Корея и няколко други амбициозни икономики. Напоследък дори Русия, икономика, която извън военния и космическия сектор има навика да се влачи по корем далеч зад всички световни иновации, започна да се поразбужда, а „Газпром“ сериозно заговори за нисковъглеродно производство на водород.

 

Европейските индустриалци проявяват силен интерес
към нисковъглеродните сектори

 

Неотдавна 60 главни изпълнителни директори на водещи фирми (включително „Хитроу“, ИКЕА, финландската индустриална конфедерация, Unilever и др.) призоваха ръководителите на държавите – членки на ЕС, да приемат амбициозна програма за декарбонизация на европейската икономика. Аргументът беше: „Пред нас стои спешна задача да декарбонизираме глобалната икономика за по-малко от едно поколение. Европа поведе последната индустриална революция. Ние вярваме, че тя трябва да поведе и тази. Това е първостепенна задача, ако искаме просперитет и сигурност за бъдещето на Европа.“

 

Може ли България да се набута между шамарите
на големите индустриални сили?

 

Всъщност, да, може. Било чрез правителствено подкрепена стратегия или органично, посвоему, дори без знанието на правителството. Както се случва досега. А случилото се у нас не само не е малко, то е впечатляващо за страна с репутацията на България.

 

България някак неусетно се разви като дигитален регионален хъб. Дигитализацията е ключов компонент на нисковъглеродната икономика. България беше една от първите страни в ЕС, които постигнаха ВЕИ целите си за 2020 година. Както и да критикуваме начина, по който тези цели бяха поставени и после постигнати, фактът е факт. Този процес породи и глобална българска енергийна индустрия, за която доста хора дори и в енергийните среди не подозират. Български фирми са планирали и инсталирали соларен капацитет по света, който е около пет пъти по-голям от капацитета, инсталиран у нас. В България се разви модерното производство на батерии (Монбат), инвертори за соларната енергетика, устройства за контрол на енергийното потребление.

 

Напоследък се разчу и че сме станали един от водещите производители на електрически велосипеди в Европа. Бумът на производство на компоненти за автомобилната промишленост е също от значение и подсказва, че България може да се класира в лютата конкуренция на електромобилността. Русенската фирма Sin Cars прави заявки за нарастващо производство на електромобили. Каквото и да говорим за качеството на българските електрокари от 70-те, България разполага със спомена за водещ световен производител от миналото, а носталгията е мощен двигател. Всъщност почти всичко, необходимо за производство на електрически превозни средства, го има в България. На всичко отгоре независимо от всички газови страсти България е електроенергийна, не газова или петролна страна. Географията е също на наша страна.

 

България разполага и с „Марица-изток“. За много политици и индустриалци това е въглищен комплекс, който трябва да се брани. „Марица-изток“ обаче разполага с безценни активи за нисковъглеродната индустрия – площ от минимум 240 квадратни километра земя, достатъчна да поеме и най-амбициозната фотоволтаична програма в Европа, най-силната електропреносна мрежа в Югоизточна Европа, висок евтин соларен потенциал, хиляди висококвалифицирани техници и инженери, великолепна транспортна и газова инфраструктура, близост до пристанища, столици и летища, включително и летището на Истанбул, което се очаква да стане най-голямото в света. Към региона проявяват интерес световни компании от нисковъглеродната индустрия, които биха направили следващата инвестиционна стъпка, стига българското правителство просто да каже „да, заповядайте“.

 

Районът „Марица-изток“ със своята инфраструктура и география предлага идеална възможност да се развие една от водещите европейски „суперлаборатории на прехода“, предложени от Европейската инициатива за пътищата за декарбонизация. С подобна зона България може да се бори за привличане на огромни инвестиции, подкрепени от ЕС, за изграждане на заводи за батерии, електромобили, електрически автобуси, ново поколение кабели, компоненти за вятърната енергетика, инсталации за производство на водород, зареждащи устройства за електромобили и ред други продукти на индустриалния преход и на бъдещето. Така България може да стане особено желана дестинация за прехвърляне на част от китайския аутсорсинг на европейска територия, както и да стане реален участник в изграждането на свръхамбициозната енергийна инфраструктура между Китай и ЕС.

 

Всъщност един от сценариите на ЕС
за изграждане на далекопроводна мрежа между Китай и ЕС
минава точно през „Марица-изток

 

„Марица-изток“ има всички дадености да стане водещият европейски нисковъглероден индустриален клъстър. Иначе кандидати за тази позиция и в региона, и в останалата част на Европа има.

 

Оценявайки тези активи и реалните постижения, какви са двата възможни сценария? Първият, по-вероятният, е България просто да продължи да привлича отделни аутсорснати производства, а отделни български предприемачи да стартират компании, които да си пробиват път в конкурентната европейска и световна среда. Вторият, който би бил по-желан, е правителството да вложи фокусиран политически ресурс зад привличането на новите нисковъглеродни индустрии в България. За разлика от някои мегаломански проекти в случая не са необходими финансови ресурси, а единствено административно усилие, политическа воля и политическо съгласие.

 

Политическото съгласие е важно, за да бъде гарантирана стабилността на дългосрочната индустриална стратегия, особено след като България вече простреля инвестиционната си репутация в крака с въвеждането преди години на ретроактивни мерки срещу инвеститорите във възобновяемата енергия.

 

България може да заеме централна позиция на индустриалната карта на Европа. За да стане това, ни трябва увереност и чист поглед напред. И трябва да заложим на хората, които могат, а не на хората, които са на ред.

 

Източник: https://www.dnevnik.bg/analizi/2019/05/14/3538230_moje_li_niskovuglerodnata_ikonomika_da_izvadi/

Прилагане на мерки за намаляване на емисиите на въглероден диоксид в региона

  • Следвайки насоките, съдържащи се в Съвместен документ за нисковъглеродна икономика в трансграничния регион, който беше разработен в рамките на финалния етап от изпълнението на проект “Съвместна интегрирана политика за нисковъглеродна икономика в трансграничния регион“, общините и представители на други заинтересовани страни, са съсредтоочени върху тяхното изпълнение.

В общините Берово, Пехчево и Делчево – Република Северна Македония, вече са инсталирани фотоволтаични системи на покривите на 3 обществени институции, като се очаква по този начин да бъдат намалени емисиите на CO2, но също така ще допринесе за постигане на значителни икономии на електроенергия, което ще има пряк ефект върху разходите на общините за електроенергия. Финансирането за реализирането на тези проекти е осигурено от фондовете на ЕС. Освен това, изготвените в рамките на проекта доклади за качество на въздуха и предложение на мерки за неговото подобряване, са основа, върху която общините реализират конкретни мерки и дейности. В момента тече инициатива за изграждане на станция за измерване на качеството на въздуха в региона.

Спечелен проект за финансиране по Втората покана за набиране на предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег – ИПП България

 Сдружение „Клъстер възобновяеми енергийни източници“ и „Център за медицински билки и горски плодове – Амброзия“ – Република Северна Македония спечелиха проект, одобрен за финансиране по Втората покана за набиране на предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег – ИПП България – Македония, CCI Номер 2014TC16I5CB006. Класираният с максимален брой точки проект е с наименование „Идентификация и мониторинг на замърсени почви чрез прилагане на иновативна методология”/MCSoil/  и e с продължителност на изпълнение – 15 месеца. Главната цел на проекта е да се изготви оценка на специфичните нужди на трансграничната зона за картографиране на съществуващото и потенциално замърсяване на почвите, повишаване осведомеността относно състоянието на почвените ресурси в рамките на България и Македония, както и подобряване ефективността на управлението на ресурсите по отношение на почвите. Предстои сключване на договор за изпълнение на проекта.

В периода февруари – май 2018 г., екипът на „Клъстер възобновяеми енергийни източници“ и „Център за медицински билки и горски плодове – Амброзия“, работиха в тясно сътрудничество по разработването на две проектни предложения с наименования „Идентификация и мониторинг на замърсени почви чрез прилагане на иновативна методология”/MCSoil/ и „Готови за действие“ /ReDi/. Проектните предложения бяха предназначени за кандидатстване по Втората покана за набиране на предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег – ИПП България – Македония, CCI Номер 2014TC16I5CB006. След публикуване на окончателните резултати на одобрените за финансиране проекти, проект „Готови за действие“ /ReDi/ бе класиран в списъка на резервите. Двете организации са амбицирани и мотивирани да продължават да развиват сътрудничеството и взаимодействието си по разработване и осъществяване на инцииативи и проекти, свързани с опазването на околната среда и климата, превенцията на отпадъците, внедряването и употребата на ВИ на енергия, повишаването на ЕЕ и др.

Успешното изпълнение на проект „Съвместна интегрирана политика за нисковъглеродна икономика в трансграничния регион“

  • След успешното изпълнение на проект „Съвместна интегрирана политика за нисковъглеродна икономика в трансграничния регион“ по Първата покана за набиране на проектни предложения в рамките на ИНТЕРРЕГ – ИПП трансгранична програма България-Македония, CCI Номер 2014TC16I5CB006, представители на партньорските организации „Клъстер възобновяеми енергийни източници“ и „Център за медицински билки и горски плодове – Амброзия“ проведоха работна среща, сьстояла се на 02.2018 г., в гр. Пехчево – Република Северна Македония. Основен акцент на срещата беше обсъждане на перспективите за последващо сътрудничество между двете организации.

По време на срещата представителите на двете организации обсъдиха няколко проектни идеи за кандидатстване в партньорство по Втората покана за набиране на проектни предложения и по този начин да затвърдят сътрудничество си в сферата на опазването на околната среда и екологията. В резултат на срещата, екипът на партньорските организации се споразумя да разработи две конкретни проектни идеи, които да надградят предходния, изпълнен в партньорство проект, както и да се повиши вниманието по други значими и актуални теми в рамките на приоритетна ос „Околна среда“.

Наръчник за самооценка на въглеродния отпечатък

Наръчник за самооценка на въглеродния отпечатък, съдържащ примери с добри практики в областта на нисковъглеродната икономика в Трансграничния регион, както и въпросник за самооценка е наличен тук:

Project Manual-BG

Финална конференция в гр. Пехчево, 11-12.01.2018

Финална конференция в гр. Пехчево, 11-12.01.2018

На 11-ти и 12-ти януари 2018 година, в гр. Пехчево, Република Македония се проведе Финална конференция по проект „Съвместна интегрирана политика за нисковъглеродна икономика в трансграничния регион“ с референтен №CB006.1.11.165, изпълняван по първа покана на Интеррег – ИПП Програма за трансгранично сътрудничество България – Македония.

На конференцията бяха представени резултатите от извършените дейности от проекта, включващи резултатите от проведено измерване на нивата на замърсяване на въздуха в Трансграничния регион, Доклад за обща политика при преминаване на Региона към нисковъглеродна икономика с насоки и препоръки към местните и регионални власти, създаване на Трансгранична неформална мрежа за подкрепа на процеса при преминаване на Региона към нисковъглеродна икономика и др.

На конференцията също така беше представен наръчник с въпросник за самооценка на въглеродния отпечатък от фирми, институции и организации и беше подписан Меморандум за сътрудничество между партньорските организации – Асоциация „Център за медицински билки и плодове Амброзия” от гр. Пехчево, Република Македония и Сдружение „Клъстер Възобновяеми енергийни източници” от гр. Благоевград, Република България.

Представителите на двете организации изразиха удовлетворение от постигнатите резултати и се ангажираха да подкрепят Трансграничния регион при преминаване към нисковъглеродна икономика и след приключване на проекта.

 

 

 

 

За допълнителна информация:

 

https://www.mia.mk/mk/Inside/RenderSingleNews/41/134059885#

 

http://mms.mk/news/%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D1%80%D1%88%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B2%D0%BE-%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D0%B2%D0%BE-%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B8-%D0%BE%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D0%B4-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B2%D0%BF%D0%B0%D1%82-%D1%9C%D0%B5-%D1%81%D0%B5-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B5-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BE%D1%82-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85?uid=145047

 

http://bgpolitika.com/index.php/busines/4584-trangranichen-region

Доклад за качеството на въздуха

В рамките на изпълнението на проект „Съвместни интегрирани политики за нисковъглеродна икономика в Трансграничния регион”, бе извършено наблюдение на качеството на атмосферния въздух в девет общини от Трансграничния регион. Резултатите можете да намерите тук:

Air Quality Report-BG-part-BG

Преходът към нисковъглеродна икономика не е самотно занимание

Европейският съюз (ЕС) цели амбициозна трансформация към нисковъглеродна икономика, но тя не може да бъде реализирана от отделните държави, а е общ процес и може да бъде осъществена чрез интеграцията на регионалните енергийни пазари. Това коментираха участници в конференцията, посветена на амбициозния пакет на ЕК „Чиста енергия за всички европейци“.

КРЪГЛА МАСА НА ТЕМА „ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ НИСКОВЪГЛЕРОДНА ИКОНОМИКА НА ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И МАКЕДОНИЯ”

П О К А Н А

КРЪГЛА МАСА НА ТЕМА „ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ НИСКОВЪГЛЕРОДНА ИКОНОМИКА НА ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И МАКЕДОНИЯ”
Благоевград, 06-ти октомври 2017

От името на Председателя на Управителния съвет на Сдружение „Клъстер възобновяеми енергийни източници“ Ви каним най-учтиво да участвате в Кръгла маса на тема „Преминаване към нисковъглеродна икономика на трансграничния регион между България и Македония”, организирана в рамките на проект „Съвместна интегрирана политика за нисковъглеродна икономика в Трансграничния регион“, съ-финансиран от Европейския съюз чрез Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Македония.

Кога: Петък, 06-ти октомври 2017, 10:00 ч.

Къде: Хотел Кристо, кв. „Вароша”, Благоевград

Ще се радваме на Вашето присъствие!

 

За повече информация, кликнете на линка по-долу:

Кръгла маса – Благоевград-06.10.17-Покана