Въглеродният данък като стимул за по-бърза трансформация на енергия

Екологичните данъци са един от най-ефективните начини за борба с изменението на климата и мярка за стимулиране на нисковъглеродното развитие. В Северна Македония, най-големият източник на парникови газове е енергийният сектор, чрез топлоцентрали, които използват въглища. Това включва също транспортa и отоплението на изкопаеми горива като газ, вазелин или въглища. Както в чужбина, така и в страната, освен енергетиката, някои индустриални отрасли също са големи източници на въглероден диоксид, като се започне от големи промишлени предприятия, като циментови заводи и  селскостопански оранжерии, които също често използват изкопаемо гориво за отопление. Въвеждането на въглеродния данък ще доведе до отваряне на нови възможности за извършване на инвестиции във възобновяеми източници, които са много необходими, казва Елена Николовска от организацията Eko Svest. Става въпрос за осигуряване на финансови активи не само за възобновяеми източници, но и за иновации за прилагане на най-добрите практики и наличните технологии в посока на развитие на ниски въглеродни емисии.

“Въпреки че в Стратегията за енергийно развитие е посочена като възможност и е предвидена като мярка в Националния план за енергетика и климат, процесът по въвеждане на данък върху въглеродните емисии все още не е започнал. Това означава, че няма правна рамка, касаеща този инструмент и все още не се знае под каква форма той ще бъде въведен. Независимо от сценария, който ще изберем, мярката за данък върху въглеродните емисии е необходима за осигуряване на устойчив механизъм за финансиране на тази трансформация. Това е необходимо, за да се постигне целта, поставена от Енергийната общност и ЕС. Колкото по-бързо го въведем, толкова по-бързо ще преминем към постигането на тези цели “, казва Николовска.

Този данък е въведен в редица страни в Европа и по света, и се заплаща от производителите на продукти, които са свързани с емисиите на въглероден диоксид, но и от купувачите на тези продукти. Счита се, че най-развитите страни отделят около 40% от тези емисии, а през 2017 г. в Европейския съюз са събрани около 370 милиарда евро като данъци по екология.Резултатът от това е намаляване на емисиите на въглероден диоксид с 22% за периода между 1990 и 2017 г.

Министерството на околната среда заявява, че те все още анализират какво би означавало въвеждането на въглеродния данък за стационарните източници на емисиите и начините как ще се определят в страната.

„Данъкът върху въглеродните емисии се анализира от гледна точка на потенциала за намаляване на емисиите на парникови газове. Анализът ще покаже кога ще бъде въведен въглеродният данък и неговите суми, което от друга страна ще зависи до каква степен ще натовари производствените мощности в Северна Македония. Енергийната стратегия показа, ако височината на въглеродния данък е над 35 евро на тон, това ще означава затваряне или намаляване на интензивността на работа на ТЕЦ в Битоля. От друга страна, дори и без въвеждането на данъка върху въглеродните емисии, няма икономическо оправдание заводът в Осломей да продължи да работи “, заявиха от министерството.

Meta.MK

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *