Успешното изпълнение на проект „Съвместна интегрирана политика за нисковъглеродна икономика в трансграничния регион“

  • След успешното изпълнение на проект „Съвместна интегрирана политика за нисковъглеродна икономика в трансграничния регион“ по Първата покана за набиране на проектни предложения в рамките на ИНТЕРРЕГ – ИПП трансгранична програма България-Македония, CCI Номер 2014TC16I5CB006, представители на партньорските организации „Клъстер възобновяеми енергийни източници“ и „Център за медицински билки и горски плодове – Амброзия“ проведоха работна среща, сьстояла се на 02.2018 г., в гр. Пехчево – Република Северна Македония. Основен акцент на срещата беше обсъждане на перспективите за последващо сътрудничество между двете организации.

По време на срещата представителите на двете организации обсъдиха няколко проектни идеи за кандидатстване в партньорство по Втората покана за набиране на проектни предложения и по този начин да затвърдят сътрудничество си в сферата на опазването на околната среда и екологията. В резултат на срещата, екипът на партньорските организации се споразумя да разработи две конкретни проектни идеи, които да надградят предходния, изпълнен в партньорство проект, както и да се повиши вниманието по други значими и актуални теми в рамките на приоритетна ос „Околна среда“.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *