Спечелен проект за финансиране по Втората покана за набиране на предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег – ИПП България

 Сдружение „Клъстер възобновяеми енергийни източници“ и „Център за медицински билки и горски плодове – Амброзия“ – Република Северна Македония спечелиха проект, одобрен за финансиране по Втората покана за набиране на предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег – ИПП България – Македония, CCI Номер 2014TC16I5CB006. Класираният с максимален брой точки проект е с наименование „Идентификация и мониторинг на замърсени почви чрез прилагане на иновативна методология”/MCSoil/  и e с продължителност на изпълнение – 15 месеца. Главната цел на проекта е да се изготви оценка на специфичните нужди на трансграничната зона за картографиране на съществуващото и потенциално замърсяване на почвите, повишаване осведомеността относно състоянието на почвените ресурси в рамките на България и Македония, както и подобряване ефективността на управлението на ресурсите по отношение на почвите. Предстои сключване на договор за изпълнение на проекта.

В периода февруари – май 2018 г., екипът на „Клъстер възобновяеми енергийни източници“ и „Център за медицински билки и горски плодове – Амброзия“, работиха в тясно сътрудничество по разработването на две проектни предложения с наименования „Идентификация и мониторинг на замърсени почви чрез прилагане на иновативна методология”/MCSoil/ и „Готови за действие“ /ReDi/. Проектните предложения бяха предназначени за кандидатстване по Втората покана за набиране на предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег – ИПП България – Македония, CCI Номер 2014TC16I5CB006. След публикуване на окончателните резултати на одобрените за финансиране проекти, проект „Готови за действие“ /ReDi/ бе класиран в списъка на резервите. Двете организации са амбицирани и мотивирани да продължават да развиват сътрудничеството и взаимодействието си по разработване и осъществяване на инцииативи и проекти, свързани с опазването на околната среда и климата, превенцията на отпадъците, внедряването и употребата на ВИ на енергия, повишаването на ЕЕ и др.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *