Прилагане на мерки за намаляване на емисиите на въглероден диоксид в региона

  • Следвайки насоките, съдържащи се в Съвместен документ за нисковъглеродна икономика в трансграничния регион, който беше разработен в рамките на финалния етап от изпълнението на проект “Съвместна интегрирана политика за нисковъглеродна икономика в трансграничния регион“, общините и представители на други заинтересовани страни, са съсредтоочени върху тяхното изпълнение.

В общините Берово, Пехчево и Делчево – Република Северна Македония, вече са инсталирани фотоволтаични системи на покривите на 3 обществени институции, като се очаква по този начин да бъдат намалени емисиите на CO2, но също така ще допринесе за постигане на значителни икономии на електроенергия, което ще има пряк ефект върху разходите на общините за електроенергия. Финансирането за реализирането на тези проекти е осигурено от фондовете на ЕС. Освен това, изготвените в рамките на проекта доклади за качество на въздуха и предложение на мерки за неговото подобряване, са основа, върху която общините реализират конкретни мерки и дейности. В момента тече инициатива за изграждане на станция за измерване на качеството на въздуха в региона.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *