Водещ партньор:

Сдружение „Център за медицински билки и горски плодове – Амброзия“

Неправителствена организация

гр. Пехчево, Република Македония

Тел .: +389 72 321 848
електронна поща:
centar.ambrozija@gmail.com

 

Партньор по проекта:

Сдружение „Клъстер Възобновяеми енергийни източници“

Неправителствена организация

Ул. „Тодор Александров“ 23,
Благоевград, Република България

Тел .: + 359 (0) 73 539 498; +359 (0) 895 89 15 35
Факс: +359 (0) 73 539 498
електронна поща:
res_cluster@abv.bg
Уеб адрес: www.res-cluster.org