Сдружение „Клъстер Възобновяеми енергийни източници“

Ул. „Тодор Александров“ 23,
Благоевград, Република България

Тел .: + 359 (0) 73 539 498; +359 (0) 895 89 15 35
Факс: +359 (0) 73 539 498
електронна поща: res_cluster@abv.bg
Уеб адрес: www.res-cluster.org

Сдружение „Център за медицински билки и горски плодове – Амброзия“

гр. Пехчево 2326, ул. „Илинденска” №18

Република Македония

Телефон: 00389 72 321 848
е-поща: centar.ambrozija@gmail.com

 

 

Изпратете Вашето съобщение, като използвате формата по-долу: