Партньори“Сдружение „Клъстер Възобновяеми енергийни източници“

Име на проекта „Съвместна интегрирана политика за нисковъглеродна икономика в трансграничния регион на Република България и Република Македония“
Водещ партньор „Сдружение „Център за медицински билки и горски плодове – Амброзия“, Република Македония“
Приоритетна ос Околната среда
Специфична цел Опазване на околната среда и устойчиво използване на естествените природни източници в трансграничния регион
Продължителност 15 месеца
Целеви групи 9 общини (4 от Република Македония и 5 от Република България), фирми от трансграничния регион, НПО и обществени институции от общините попадащи в рамките на проекта
Бюджет на проекта 112843.54 Euro