Финална конференция в Пехчево, 11-12.01.2018

 

 

Опознавателна обиколка в Благоевград

 

Работен семинар – Пехчево

08-12.06.17

 

Опознавателна обиколка- Благоевград и региона

08-10.07.2017

 

 

Опознавателна обиколка- Благоевград и региона – Македония

10-12.06.2017

 

Семинар – Пехчево – Македония

08-09.07.2017

 

Семинар-Благоевград

06-07.07.2017